8 Aleksandr Sergheevici Puskin, Bucharest, District 1, PC 011996, Romania
(+4) 0745 007 311

POLITICA DE ABONARE LA NEWSLETTER-UL

Introducere

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”) este aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene.

➡ SFERA DE APLICARE

GDPR se aplica website-ului www.greculawyers.ro, avand scopul de a informa utilizatorii acestuia despre prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SCA GRECU SI ASOCIATII, in calitate de operator, cu sediul in Mun. Bucuresti, Strada Aleksandr Sergheevici Pușkin 8, Sectorul 1, C.P. 011996, avand CUI RO35771768.

In cazul in care sunt intrebari sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta trimitandu-ne un e-mail la adresa: office@greculawyers.ro.

➡ CUM COLECTAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Direct: In mod obisnuit, prelucram date cu caracter personal pe care ni le-ai oferit voluntar:

 • atunci cand ne contactati prin “Formularul de contact”;
 • atunci cand ne contactati prin formularul pentru “Cariere”
 • atunci cand ne contactati pentru a ne solicita informatii privind activitatea noastra, la adresa de e-mail office@greculawyers.ro sau la numerele de telefon/ fax : (+4) 021 796 4160, (+4) 0745 007 311 si (+4) 090.307
 • atunci cand ne contactati pentru a depune CV-ul si scrisoarea de intentie la adresa: hr@greculawyers.ro.

Indirect: Putem prelucra date pe care nu ni le oferiti in mod voluntar:

 • atunci cand ne vizitati site-ul sau cand interactionati sub orice forma cu acesta.
 • atunci cand ne lasati date suplimentare prin campul *Mesajul dumneavoastra din cadrul formularelor de contact;

Ce categorii de date prelucram

 • Date de identificare: nume si prenume, functie;
 • Date de contact: numarul de telefon, adresa de e-mail;

➡ CARE SUNT TEMEIURILE LEGITIME PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

 • Contract: Putem prelucra date cu caracter personal prin intermediul serviciilor oferite, de exemplu atunci cand optati pentru contractarea unui serviciu din portofoliul Grecu si Asociatii;

Avand in vedere calitatea dumneavoastra de client sau potential client, inclusiv atunci cand actionati in calitate de reprezentant sau persoana de contact pentru un client sau un potential client, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal relevante (inclusiv, dar fara a se limita la datele de identificare precum nume, prenume, datele de contact, datele privind calitatea dumneavoastra in procedurile judiciare) atunci cand va furnizam serviciile solicitate, in scopul executarii contractului de asistenta si reprezentare juridica.

In calitate de colaborator sau funizor de servicii vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv, dar fara a ne limita la datele de identificare precum numele, prenumele, calitatea de reprezentant, pregatirea profesionala, experienta profesionala) in scopul executarii contractului incheiat cu dumneavoastra. De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si atunci cand ne solicitati sa facem anumite demersuri inainte de incheierea unui astfel de contract.

 • Consimtamant: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimtamantului in momentul in care va exprimati acordul privind transmiterea de informari privind evenimentele pe care le organizam individual sau impreuna cu partenerii nostri, prin completarea formularelor aferente.
 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal in baza interesului legitim, atunci cand, conform evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii.

In calitate de vizitator al paginii noastre de internet, www.greculawyers.ro, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv, dar fara a ne limita la adresa de IP, data, locatia si ora accesarii) in scopul monitorizarii traficului si pentru a imbunatati continutul informativ al paginii noastre de internet. In acest caz, interesul nostru legitim este de a asigura functionarea si eficienta paginii noastre de internet.

Atunci cand sunteti participant la un eveniment organizat de Grecu si Asociatii, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv, dar fara a ne limita la datele de identificare precum numele, prenumele, calitatea de reprezentant, imaginea foto/video) in scopul organizarii evenimentului,dar si pentru promovarea acestuia.

 • Obligatie legala: Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce ne revin;

SCA GRECU SI ASOCIATII are obligatia de a respecta obligatiile impuse in sarcina noastra prin normele legale ce reglementeaza profesia de avocat, precum si alte obligatii legale (de exemeplu, obligatia de raportare catre autoritatile fiscale etc.).

➡ DE CE AVEM NEVOIE DE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Prelucram date cu caracter personal in mod transparent, in urmatoarele scopuri:

 • prelucrarea oricaror solicitari primite prin intermediul formularului de contact, inclusiv pentru a va raspunde;
 • pentru a va comunica ofertele noastre si pentru a ne promova serviciile;
 • pentru a evalua si imbunatati site-ul, serviciile oferite precum si relatia noastra cu utilizatorii site-ului.

➡TRANSMITEM DATE CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTE PARTI?

In situatii temeinic justificate, GRECU SI ASOCIATII poate dezvalui datele dumnevoastra cu caracter personal catre terti, respectiv catre:

 • instante judecatoresti sau arbitrale si/sau alte autoritati publice;
 • alti avocati, specialisti din domeniul juridic, consultanti si/sau experti implicati in cauzele de care ne ocupam pentru dumneavoastra;
 • terte parti indicate expres de dumneavoatra;
 • furnizorii/partenerii nostri de servicii (de exemplu, furnizorii de servicii de traducere, servicii de asigurare, servicii cloud, servicii IT si de mentenanta a sistemelor IT).
 • autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii noastre, care ne solicita sa furnizam informatii, in virtutea obligatiilor legale

Ne asiguram in mod constant ca partenerii/furnizorii nostri prezinta garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal indeplineste toate cerintele legale.

De asemenea, putem comunica date cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le prestam sau pentru a beneficia de ajutorul unor specialisti/ colaboratori in aducerea la indeplinire a unor obligatii care ne revin potrivit legislatiei specifice intr-un anumit domeniu sau potrivit contractelor in derulare.

Ca regula, nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European. In situatii de exceptie si doar daca este necesar, transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor masuri de protectie adecvate conform prevederilor legale specifice in materia protectiei datelor cu caracter personal si cu informarea dumneavoastra corespunzatoare.

Drepturilor persoanelor vizate in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

In calitate de persoana vizata, va respectam urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le detinem;
 • dreptul de a ne solicita sa rectificam oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal sa fie sterse in momentul in care nu ne mai sunt necesare;
 • daca prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a ne solicita sa furnizam datele cu caracter personal obtinute direct de la dumneavoastra si daca este posibil, sa transmita acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);
 • de a retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
 • in cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrarii;
 • daca prelucrarea se bazeaza pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplica);
 • dreptul de a inainta o plangere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa ne adresati o solicitare in scris, datata si semnata la adresa din Bucuresti, Strada Pictor Ion Negulici nr. 12-14, Sector 1 sau in format electronic la urmatoarea adresa: office@greculawyers.ro.

➡ SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Am adoptat proceduri de securitate tehnica in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterarii acestora. Ne asiguram ca accesul la datele cu caracter personal este limitat si autorizat doar persoanelor care au dreptul de a le folosi. Aceste persoane au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor.

➡ PENTRU CE PERIOADA VOM PASTRA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare.

Estimam ca activitatile de prelucrare detaliate mai-sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe urmatoarele perioade:

Scop Durata
Datele transmise prin intermediul formularelor de contact 1 an de la comunicarea raspunsului nostru
CV-urile transmise pana la finalizarea procesului de recrutare
Mesaje de Marketing direct pana la retragerea consimtamantului

Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira si nu mai avem motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, acestea vor fi sterse in conformitate cu procedurile operatorului.

➡ PRELUCRAREA DATELOR IN RAPORT CU RETEAUA DE SOCIALIZARE FACEBOOK

In calitate de administrator al paginii de Facebook Grecu si Asociatii avem calitatea de operator in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Tipurile de informatii pe care le colectam depind de modul in care utilizati pagina noastra. Primim si analizam continutul, comunicarile si informatiile furnizate de dumneavoastra, spre exemplu atunci cand se adauga comentarii voluntare cu datele dumneavoastra la postarile din mediul online sau cand oferiti recenzii. Prelucrarea acestor date se realizeaza in conformitate cu Regulamentul GDPR, asigurand securitatea.

De asemenea, va incurajam sa consultati informatiile suplimentare din Setarile Facebook.

➡ REVIZUIREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Vom revizui aceasta Politica periodic, in functie de modificarile care survin in activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal si vom publica versiunea revizuita a documentului

 

COPYRIGHT GRECU SI ASOCIATII 2022
https://grecupartners.ro/wp-content/uploads/2020/09/image_illustrations_08.png

Alături de clienții noștriGăsim soluții potrivite pentru situații inedite

Corporate Social Responsibility

Participăm și ne implicăm în proiectele dezvoltate de ONG-uri care au ca scop
educația, protecţia copilului/familiei sau dezvoltare durabilă.
https://grecupartners.ro/wp-content/uploads/2022/08/anasicopiii-1280x672.jpg
"Nu putem face lucruri mari, ci doar lucruri mărunte, cu multă dragoste"
https://grecupartners.ro/wp-content/uploads/2022/08/Andra-Munteanu_EDUinc.jpg

ANDRA MUNTEANU Inițiator & fondator - EduInc / Fundația RBL EDU Inc